Chính sách Hỗ trợ lãi suất đối với Khách hàng mua căn hộ tại dự án

Thời gian qua, để kích thích và đẩy mạnh bán hàng tại dự án, các chủ đầu tư thường xuyên liên kết với các Ngân hàng triển khai cho vay đối với Khách hàng mua căn hộ tại dự án. Một mặt, để đảm bảo tính pháp lý khi có Ngân hàng cho vay làm cho Khách hàng yên tâm hơn được phân nào bởi khi Ngân hàng cho vay họ cũng bắt buộc phải thẩm định dự án (về pháp lý, về quy hoạch, về giá cả) và năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Hiện tại, các Chủ đầu tư thường xuyên kết hợp với các Ngân hàng để xây dựng chính sách bán hàng, đơn cử như: Chủ đầu tư Hỗ trợ lãi suất cho tới khi nhận nhà, Khách hàng chỉ cẩn tham gia 30% vốn tự có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *